tuinderfonds

Het Tuinderfonds is een project binnen de Stichting gericht op het werven van fondsen/gelden bij bedrijven en goede doelen voor de bekostiging van de tuinder.
Dit project wordt gesteund door het Comité van Aanbeveling.

In Eindhoven zijn momenteel ongeveer 450 gezinnen (meer dan 1000 personen) voor hun dagelijkse maaltijden afhankelijk van de Voedselbank. Stadsakkers Eindhoven heeft daarom als doel: groenten kweken voor de cliënten van de Voedselbank! Zo simpel kan een doel zijn!  Wekelijks zijn vele vrijwilligers op de akkers enthousiast aan het werk om zo lang mogelijk in het jaar zoveel mogelijk verse groenten aan de Voedselbank te kunnen leveren.

07-P1056830

Al die vrijwilligers doen het werk onder leiding van onze professionele tuinder, Frans Bosmans. Frans werkt nu twee dagen op de akkers, maar al het noodzakelijke werk en de begeleiding van de vrijwilligers vraagt om uitbreiding naar vier dagen per week. Daartoe zijn wij naarstig op zoek naar extra financiële middelen.

U kunt kiezen uit drie pakketten.

Wij staan klaar om u te ontvangen op een van de akkers om enkele uren, een morgen, een middag, een hele dag te komen meewerken: afhankelijk van het moment in het seizoen is dat zaaien, planten, schoffelen, onkruid wieden, oogsten. U komt met een team van maximaal acht personen. Wij faciliteren deze uren meewerken; onze tuinder zal u instrueren en begeleiden.

  1. Boerenknecht: EUR 500,- per jaar.
  2. Boer: EUR 1.500,- per jaar . Uw naam wordt vermeld op het uithangbord aan de ingang van de akkers.
  3. Heerboer: EUR 2.500,- per jaar . Een bed naar uw keuze op een van de akkers gaat uw naam dragen!

Voor bovengenoemde pakketten geldt:

  • bent u een hele dag op de akkers aan het werk, dan zorgen we natuurlijk voor koffie/thee, maar ook voor een heerlijke zelfgemaakte soep;
  • u kiest voor een van de pakketten voor een periode van drie jaar (u ontvangt jaarlijks een factuur);
  • vermelding op de website en Facebook van Stadsakkers Eindhoven;
  • het is niet ‘verplicht’ om te komen meewerken;

de Stichting heeft de ANBI-status.

Leden van het Comité van Aanbeveling Tuinderfonds
– Toon Gerbrands, algemeen directeur PSV
– Peter Quik, algemeen directeur Ergon
– Renate Richters, wethouder Zorg en Wij Eindhoven, Gemeente Eindhoven
– Ronald Slaats, directeur De Meeuw

Toon Gerbrands, algemeen directeur PSV:

“Het management van PSV heeft zelf zeer positieve ervaringen. Een middag op de Stadsakkers is een combinatie van lichamelijke arbeid, teambuilding, inzet voor een maatschappelijk project en uiteindelijk een resultaat voor de Voedselbank. Een aanrader voor iedereen!”

Ronald Slaats, directeur De Meeuw

“De Meeuw en Stadsakkers Eindhoven vinden elkaar in het idee dat terreinen ook met een tijdelijke bestemming ingezet kunnen worden voor maatschappelijke uitdagingen. Waar wij mensen letterlijk de ruimte bieden, kweekt Stadsakkers Eindhoven voedsel voor mensen die dat nodig hebben.”

Peter Quik, algemeen directeur Ergon

“De Stadsakkers Eindhoven zien wij als een vruchtbare bodem. Het helpt mensen die dat nodig hebben aan gezond eten en biedt mensen een opmaat naar werk.”

Renate Richters, wethouder Zorg en Wij Eindhoven, Gemeente Eindhoven

“De combinatie: landbouw in de stad, bevorderen sociale cohesie en armoedebestrijding. Geweldig toch?”

Heeft u nog vragen? Wij beantwoorden ze graag. Stuur een bericht aan:

info@stadsakkerseindhoven.nl

Meteen kiezen voor een donatie mag natuurlijk ook! Elk bedrag vanaf € 5,-  is welkom op:

bankrekeningnummer NL83 RABO 0154996025
ten name van Stichting Stadsakkers Eindhoven te Eindhoven.

Wij danken u alvast voor uw aandacht en steun.

Karel Vinkx
voorzitter