stichting en bestuur

De Stichting  is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI nr. 852686122). Zie Belastingdienst voor een uitleg over ANBI.

Stadsakkers Eindhoven legt haar activiteiten vast in een jaarverslag, onder andere voor de begunstigers, donateurs en vrijwilligers. 

Financieel jaarverslag 2022

Het bestuur bestaat  uit:

Paul Boel, secretaris
Karel Vinckx, penningmeester en waarnemend voorzitter
Jan Vogels, lid
Dré Rennenberg, lid
Derek Wallace, lid