contact

Stichting Stadsakkers Eindhoven
Aalkensland 6
5632 PR Eindhoven
info@stadsakkerseindhoven.nl
Bankrek.nr. NL83RABO0154996025
Contactpersoon voor de Hennie Kuijken akker:
Paul Boel (secretaris Stadsakkers Eindhoven): 06 37 23 45 49

Contactpersoon voor de Orangerie akker:
Karel Vinckx (penningmeester en waarnemend voorzitter): 06 22 90 20 06

Vriendelijk verzoek om bij ‘onderwerp’ te vermelden of je je aanmeldt als vrijwilliger of als donateur en bij  het tekstveld ‘bericht’ hoe je bij ons terecht bent gekomen.  Vriendelijk dank.