contact

Stichting Stadsakkers Eindhoven
info@stadsakkerseindhoven.nl
Bankrek.nr. NL83RABO0154996025
Contactpersoon voor de Hennie Kuijken akker:
Paul Boel (secretaris Stadsakkers Eindhoven): 06 37 23 45 49
Adres Hennie Kuijken akker: Castiliëlaan 15, 5629 CH Eindhoven
 
Contactpersoon voor de Eikenburg akker:
Karel Vinckx (voorzitter): 06 22 90 20 06
Adres Eikenburg akker: Aalsterweg 285 F, 5644 RE Eindhoven
 
Postadres secretariaat Stadsakkers Eindhoven: Aalkensland 6, 5632 PR Eindhoven

Vriendelijk verzoek om bij ‘onderwerp’ te vermelden of je je aanmeldt als vrijwilliger of als donateur en bij  het tekstveld ‘bericht’ hoe je bij ons terecht bent gekomen.  Vriendelijk dank.